3e zaterdag november 2023

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is doen we als club iets extra’s voor onze leden op de 3e zaterdag van november. Dit jaar is er gekozen voor een speenvarken aan het spit. Deze werd vakkundig gegrild door onze Pitmaster Ed.

Ook hebben we op deze avond een jubilaris kunnen huldigen met zijn 12½ jarig lidmaatschap van onze club. Ben ophelders van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Het was een geslaagde avond waarop er heerlijk is gegeten en gedronken.

Langs deze weg wil ik ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het slagen van deze avond.

Paul